Izer
Spirituál kvintet
Znouzectnost
Klíč - adventní koncert
Šmoldas
Výstava Orlita
Kulturně pohybové odpoledne