Izer
Spirituál kvintet
Klíč - adventní koncert
Šmoldas
Výstava Pilařová
Výstava Orlita
Kulturně pohybové odpoledne