Spirituál kvintet 19
Výstava Šuleřova
Fleret
Asonance
Indonéské ostrovy
The Glass Onion
25. společenský večer MČ Brno-sever