Spirituál kvintet 19
Výstava Šuleřova
Fleret
Asonance
25. společenský večer MČ Brno-sever
SCHMITZER
MUSER
Jazzový ples