Ceník

CENÍK

Formát

Velikost
plakátu v cm
2

Cena za 1 plakát na 1 den

bez 21% DPH

s 21% DPH

A4

1 až 630

0,80 Kč

0,97 Kč

A3

631 až 1600

2,0 Kč

2,42 Kč

A2

1601 až 2900

3,50 Kč

4,24 Kč

A1

2901 až 5600

5,70 Kč

6,90 Kč

A0

5601 až 9999

11,80 Kč

14,28 Kč

Přelepky

Jednorázový poplatek 3,- Kč za přelepku

 

 

Minimální cena zakázky      250,- Kč   (bez DPH)

Garantovaný výběr ploch      25,- Kč   (bez DPH)

PLATBA A OBJEDNÁVKA VÝLEPU

  • Platba v hotovosti u stálých zákazníků nebo po domluvě je možná i platba na fakturu.  
  • K zakázce vždy přiložte písemnou objednávku (viz vzor objednávky).  
  • Zdarma provádíme opravy vylepených plakátů, dodávejte prosím alespoň 10% náhradních navíc.
  • Plakátovací kampaň lze objednat maximálně do 13:00 hodin předchozího standardního výlepového dne.
  • Cena je kalkulována za každý započatý den trvání kampaně
    (od středy do úterý = 7 dní, od středy do středy = 8 dní).

Kontakt

Mgr. Ivan Krajíček

tel:
545 211 891
mobil:
776 522 156
email:
vylep@ksomega.cz