Kulturní akce

Kulturní středisko Omega pořádá koncerty a divadelních představení nejrůznějších žánrů pro děti i dospělé nejčasteji v Lidovém domě Musilka v Husovicích.

Kromě koncertů a divadel na Musilce pořádá KS Omega také nejrůznější akce pro veřejnost Městské části Brno-sever.

Koncerty a divadla na Musilce

Kulturní akce MČ Brno-sever