Kurz:         
Upřesnění: (nepovinné)
Např. u jazykových kurzů uveďte prosím jazyk
Jsem:


Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Všechny údaje jsou povinné.
Způsob úhrady:

1.Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.

2.Souhlasím, aby KS Omega evidovalo a zpracovávalo mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje podle prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.

3.Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
Dne:
"Podpis" - Jméno a příjmení: