Kurz:         
Upřesnění: (nepovinné)
Např. u jazykových kurzů uveďte prosím jazyk
Jsem:


Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Všechny údaje jsou povinné.
Způsob úhrady:

1. Přihlašuji se závazně do kurzu, který pořádá Kulturní středisko Omega.

2. Beru na vědomí, že KS Omega bude evidovat a zpracovávat mnou poskytnuté, výše uvedené osobní údaje, a seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů Kulturního střediska OMEGA. Toto stvrzuji odesláním elektronické přihlášky.

3. Zavazuji se zaplatit kurzovné nejpozději při první lekci. Kurzovné se platí dle ceníku na uvedený školní rok. V případě kurzů, kde jsou vypsány zálohy, platí se tyto při zápisu.
Dne:
"Podpis" - Jméno a příjmení: